Warning: A non-numeric value encountered in /nas/content/live/handelsstand/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5611

Er du opptatt av  å følge med på de viktigste trendene innen handel? Vil du vite hvordan handelsnæringen i regionen gjorde det i 2009? Vil du være med å påvirke den regionale handelsnæringens fremtid?

Svarer du ja på ett av disse spørsmålene, oppfordres du til å melde deg på Mulighetsarena Handel, som finner sted 7. juni. Arrangementet er et samarbeid mellom Haugaland Vekst, SpareBank 1 SR-Bank og Haugesunds Handelsstands Forening.

Haugaland Vekst utarbeider næringsplaner for Haugesund, Tysvær, Bokn, Utsira og Vindafjord kommune. Vi, i samarbeid med SpareBank 1 SR-Bank og Haugesunds Handelsstandsforening, inviterer deg og din bedrift til å være med å legge premissene for næringspolitikken i regionen. Et suksesskriterium for prosessen er at vi samler og engasjerer de sentrale aktørene knyttet til dette arbeidet. Vi håper du finner det så interessant og viktig at du setter av tid til å delta.

Program

08.15 Kaffe og frukt
Velkommen v/ordfører Petter Steen Jr.
08.30 – 08.45 Presentasjon av næringsplanarbeidet v/adm.dir. i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen
08.45 – 09.20 Presentasjon av varehandelsrapporten 2009 v/regiondirektør i SpareBank 1 SR-Bank, Runar Skarstein
09.20 – 09.30 Pause
09.30 – 10.20 Trender innen varehandel v/trendforsker Ståle Økland
10.20 – 10.50 Pause med bevertning
10.50 – 11.10 Refleksjoner og fundament for god diskusjon v/Bjørn Bugge
11.10 – 12.10 Gruppearbeid – SWOT analyse av handelsnæringen
12.10 – 12.30 Resultater gruppearbeid og oppsummering

Tid: Mandag 7.juni 2010
Sted:
Haugesunds Handelsstands Forenings lokaler, Strandgt.178
Påmelding innen fredag 4.juni