Warning: A non-numeric value encountered in /nas/content/live/handelsstand/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5611

Harald Bjørgen er gått bort i en alder av 66 år. For mange var nok Harald lektoren og for andre, volleyballmannen. For oss i Haugesunds Handelsstands Forening var Harald foreningskoordinatoren. Organisatoren. Systematikeren.

Harald Bjørgen ble ansatt som foreningskoordinator i hovedforeningen i Haugesunds Handelsstands Forening, våren 2007. Kjennskap til handelsstanden hadde Harald fra foreningens sangforening, hvor han aktivt deltok helt til det aller siste.

Med sine pedagogiske og organisatoriske evner og lange erfaring fra ledelse og styre i volleyballforbundet, var Harald det perfekte valget for handelsstanden. Han bidro meget sterkt til den orden og systematikk som preget foreningens daglige virke og ikke minst, som sekretær i styret, gjorde han et fremragende arbeide. Apropos systematikk – dette kunne gi seg mange utslag. Typisk er ett av Harald sine notat i forkant av en generalforsamling hvor absolutt alt ble notert ned i et sirlig og pent oppsatt dokument. Her fremkom hvem som skulle si hva, når det skulle sies, nøyaktige tidspunkt og faktisk også hva som ble forventet av svar – alt redigert ned til mikronivå. Harald var for øvrig også verdens beste ordstyrer.

I alle sammenhenger av handelsstandens virke, tok han alltid avgjørelser til beste for foreningen. Uansett. Og det var kanskje i den sammenheng vi oppdaget Haralds evne til å kunne problematisere, redigere, analysere og til sist konkludere på sin meget ryddige og tydelige måte. Han var en ener – en lun mann – en høfflig mann. Med sine mange kjappe og herlige replikker, gjerne preget av engelsk humor og fremført med klasse, var hans fremtoning alltid positiv.

Harald var svært glad i familien sin. Ofte kom han til å snakke om sin kone Inger, sine barn og sine barnebarn til oss i styret, og om alle turene til familiens landsted eller besøkene til sin sønn i Oslo.

Harald vil bli sterkt savnet. Det er derfor i den aller største takknemlighet for det arbeidet Harald la ned i handelsstanden, vi nå lyser fred over Harald Bjørgen sitt minne. Harald vil vi aldri glemme.

På vegne av medlemmer, venner, kaffegjengen og styret i handelsstanden.

 Nils Konrad Bua, formann

Odd Fossan-Waage jr., tidligere formann

Haugesunds Handelsstands Forening