Warning: A non-numeric value encountered in /nas/content/live/handelsstand/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5611

“Pensjon er gøy”

Velkommen til lunsjmøte i Personalforum Haugalandet   Tid: 29. mars kl. 11-13   Sted: Handelsstandens festlokaler i Haugesund – Strandgaten 178. Tema for dagen er pensjonsreformen og tjenestepensjon som et personalgode Den nye folketrygden er innført med all sin tyngde, og staten har spart milliarder og sendt regningen til det private næringsliv. OTP har kommet for å bli og viktigheten av den bare øker og øker. Det skiller ganske mye mellom en god ordning og en dårlig ordning, og i takt med at bevisstheten om pensjon stiger, øker kravet til å ha gode pensjonsordninger. Det er viktig å være i forkant av denne utviklingen. Er du og din bedrift dette? Vi har fått med oss Dagfinn Engelstad fra Handelsbanken Oslo som vår mann denne dagen! Engelstad er utdannet økonom ved universitetet i Oslo og har jobbet med pensjon og sparing siden 2003. Først som pensjonsrådgiver i Seniorkurs, deretter som rådgiver i Handelsbanken Liv og nå det siste året som finansiell rådgiver i Handelsbanken. Til daglig reiser han rundt i landet og holder foredrag om pensjon og sparing både for bedrifter og privatpersoner. Mener selv han er en av få i landet som med overbevisning kan si at “Pensjon er Gøy.” Lunsjmøte er denne gang et samarbeid mellom Personalforum Haugalandet, Haugesund Handelsstandsforening og Handelsbanken. (For kart til festlokalene, se www.haugesunds-handelsstand.no)...

Generalforsamlingen 2012

Ordinær Generalforsamling for Haugesunds Handelsstands Forening avholdes kl 18:00 21. mars 2012. Sakliste: 1 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen 3 Styrets beretning 4 Årsregnskap 5 Årsberetning for Jubileumsfondet 6 Årsregnskap for Jubileumsfondet 7 Årsberetning for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger 8 Årsregnskap for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger 9 Valg 9.1.1 Styrets formann 9.1.2 Styrets medlemmer 9.1.3 Varamedlemmer til styret 9.2 Styre for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger 9.3 Jubileumsfondets styre 9.4 Revisorer til hovedforeningen og jubileumsfondet 9.5 Revisor for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger 9.6 Valgkomité 10 Innkomne forslag Vedlegg: Årsregnskap...

Generalforsamlingen 2011

Ordinær Generalforsamling for Haugesunds Handelsstands Forening avholdes kl 18:00 30. mars 2011. Sakliste: 1 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen 3 Styrets beretning 4 Årsregnskap 5 Årsberetning for Jubileumsfondet 6 Årsregnskap for Jubileumsfondet 7 Årsberetning for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger 8 Årsregnskap for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger 9 Valg 9.1.1 Styrets formann 9.1.2 Styrets medlemmer 9.1.3 Varamedlemmer til styret 9.2 Styre for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger 9.3 Jubileumsfondets styre 9.4 Revisorer til hovedforeningen og jubileumsfondet 9.5 Revisor for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger 9.6 Valgkomité 10 Innkomne...