Warning: A non-numeric value encountered in /nas/content/live/handelsstand/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5611

Ordinær Generalforsamling for Haugesunds Handelsstands Forening avholdes kl 18:00 21. mars 2012.

Sakliste:

1 Godkjenning av innkalling og sakliste

2 Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen

3 Styrets beretning

4 Årsregnskap

5 Årsberetning for Jubileumsfondet

6 Årsregnskap for Jubileumsfondet

7 Årsberetning for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger

8 Årsregnskap for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger

9 Valg

9.1.1 Styrets formann

9.1.2 Styrets medlemmer

9.1.3 Varamedlemmer til styret

9.2 Styre for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger

9.3 Jubileumsfondets styre

9.4 Revisorer til hovedforeningen og jubileumsfondet

9.5 Revisor for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger

9.6 Valgkomité

10 Innkomne forslag


Vedlegg: