Bli medlem

Er du eller din bedrift engasjert i Handel, service og opplevelse i Haugesundsregionen? 

Som HHF medlem vil du ha en sentral påvirkning for å utvikle lokalmiljøet i å handle mer lokalt, bygge relasjoner innen handel- og servicenæringen, samt skape flere arbeidsplasser.

Vær med på å påvirke verdiutviklingen i bransjen.

Tilbud på HHF medlemskap!

Introduksjonstilbud for nye medlemmer:
NOK 200,- fra i dag og ut 2024
Fyll ut skjema under for å bli medlem!

Ønsker du å bli medlem?

Bli HHF medlem

  • Vi er støttespillere og taleorgan for våre medlemmer i politiske saker og annet som angår handelen
  • Vi er aktiv i samfunnsdebatten og media angående saker som gjelder handel og servicenæringen
  • Vi jobber for at dine kunder handler lokalt
  • Vi jobber for at bedrifter skal etablere seg lokalt for å skape arbeidsplasser
  • Vi arrangerer Handelens dag og frokost/lunsj møter med aktuelle temaer innen handel for å inspirere deg og ansatte i din bedrift
  • Vi har fokus på nettverksbygging mellom medlemmer og ansatte i handel og servicenæringen
  • Vi jobber for at det finnes kurs og utdanninger lokalt tilpasset handel og servicenæringen

Medlemskontigenten
din bidrar til:

At vi kan være aktiv i samfunnsdebatten.
At vi kan få flere til å støtte opp om å Handle lokalt.
Vi kan arrangere kurs, debatter og seminarer.
Vi kan bistå i enkeltsaker.
At handelen får en stemme ut til politikerne.

Pris pr. 01.01.2023

Personlig medlem: 650 kr.
Pensjonist: 400 kr.
0 – 4 årsverk: 950 kr.
5 – 10 årsverk: 1650 kr.
11 – 15 årsverk: 2650 kr.
16 – 25 årsverk: 3650 kr.
Over 25 årsverk: 5650 kr.

Kontigenten er sist justert april 2022.

Organisasjonsnummer 971 120 185

Strandgaten 178, 5525 HAUGESUND

Haugesunds Handelsstands Forening
© 2009–2024

designet av lbmedia