Haugesunds Handelsstands Styre

Styret har møter fast en gang hver måned. Vi har også aktiviteter månedlig.  Styreleder kan kontaktes på telefon: 474 64 454 ved eventuelle spørsmål. Vi kan også kontaktes på mail: [email protected]

Leder

Arild Kildal Olsen
Styreleder

Telefon: 474 64 454

Mail: [email protected]

Haakon Soland 
Styremedlem

Telefon: 40 00 63 00

Mail: [email protected]

Monica Stene 
Styremedlem

Telefon:990 25 653

Mail: [email protected]

Janne Stange  
Styremedlem

Telefon: 926 11 797

Mail: [email protected]

Styremedlemmer

Leif Harald Endresen 
Styremedlem

Telefon: 916 46 400

Mail: [email protected] 

Julie Norheim
Varamedlem

Telefon: 99 38 56 65

Mail: [email protected]

Geir Jakobsen
Varamedlem

Telefon: 958 40 999

Mail: [email protected]

Foreningens representanter i styrer og utvalg

Disse sitter i følgende utvalg perioden 2023-2024:

Haugesund Parkering Holding AS:

Arild Kildal Olsen
Haakon Soland

Styret i Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger:

Formann: Jacob Nærum

Medlemmer: Olav Kolltveit, Nils Konrad Bua, Tore Bjordal og en representant fra beboerne

Jubileumsfondets styre:

Øyvind Rønnevik, Harald Fosen og Arild Kildal Olsen 

Serveringsbransjen:

Leif Harald Endresen

Representant for Raglamyr/Amanda:

Janne Stange

Haugesund sentrum:

Geir Jakobsen

Organisasjonsnummer 971 120 185

Strandgaten 178, 5525 HAUGESUND

Haugesunds Handelsstands Forening
© 2009–2024

designet av lbmedia