Ønsker du å bli medlem?

Hvorfor bli medlem? 

  • Vi er støttespillere og taleorgan for våre medlemmer i politiske saker og annet som angår handelen
  • Vi er aktiv i samfunnsdebatten og media angående saker som gjelder handel og servicenæringen
  • Vi jobber for at dine kunder handler lokalt
  • Vi jobber for at bedrifter skal etablere seg lokalt for å skape arbeidsplasser
  • Vi arrangerer Handelens dag og frokost/lunsj møter med aktuelle temaer innen handel for å inspirere deg og ansatte i din bedrift
  • Vi har fokus på nettverksbygging mellom medlemmer og ansatte i handel og servicenæringen
  • Vi jobber for at det finnes kurs og utdanninger lokalt tilpasset handel og servicenæringen

Noen flere grunner for å bli medlem hos oss 👇

Medlemskontigenten
din bidrar til:

At vi kan være aktiv i samfunnsdebatten.
At vi kan få flere til å støtte opp om å Handle lokalt.
Vi kan arrangere kurs, debatter og seminarer.
Vi kan bistå i enkeltsaker.
At handelen får en stemme ut til politikerne.

Pris pr. 01.01.2021

Personlig medlem: 500 kr.
Pensjonist: 250 kr.
0 – 4 årsverk: 800 kr.
5 – 10 årsverk: 1500 kr.
11 – 15 årsverk: 2500 kr.
16 – 25 årsverk: 3500 kr.
Over 25 årsverk: 5500 kr.

Kontigenten er sist justert april 2019.

Organisasjonsnummer 971 120 185

Postboks 185, 5501 HAUGESUND

Strandgaten 178, 5525 HAUGESUND

Haugesunds Handelsstands Forening
© 2009–2020

designet av lbmedia